Wasiat

Apakah Itu Wasiat

  • Iqrar seseorang yang diperbuat pada masa hayatnya, ke atas hartanya atau manfaat untuk menyempurnakan sesuatu bagi maksud kebajikan atau apa-apa maksud yang dibenarkan menurut Hukum Syarak, selepas berlakunya kematian.
  • Merupakan dokumen Undang-Undang yang menyatakan arahan bagaimana aset anda ingin diuruskan selepas kematian.
  • Wasiat berkuatkuasa selepas kematian. Oleh itu, wasiat boleh dipinda seberapa kali oleh pewasiat.

Kelayakan Berwasiat

Syarat Harta Diwasiatkan

Perkhidmatan Wasiat MAAB

Fasa Pelaksanaan Wasiat MAAB

Kami bersedia membantu anda

Sila lengkapkan maklumat di bawah dan kami akan menghubungi anda membantu anda dalam perancangan harta anda.