Pentadbiran Harta Pusaka

Apakah Itu Pentadbiran harta Pusaka

Harta Pusaka adalah aset dan tanggungan yang ditinggalkan oleh seseorang apabila berlaku kematian dan akan diwarisi oleh waris yang berhak mengikut undang-undang

Jenis-jenis harta

Perkhidmatan Pentadbiran Pusaka MAAB

Pentadbiran Harta Pusaka Berwasiat
(Geran Probet)

Pentadbiran Harta Pusaka Tanpa Wasiat (Surat Kuasa Mentadbir)

Kami bersedia membantu anda

Sila lengkapkan maklumat di bawah dan kami akan menghubungi anda membantu anda dalam perancangan harta anda.